Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο Σύνδεσμος μας συμμετείχε στην συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της οποίας προεδρεύει ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman και συμμετέχουν φορείς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συζήτηση ζητημάτων που άπτονται της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αναφύονται και η εξεύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων για την απάμβλυνση και αντιμετώπισή τους.

Στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετέχουν εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, του ΣΠΑΒΟ/Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family , του Cyprus Refugee Council , της Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) , του Σύνδεσμος Προστασίας των Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων , του Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου , του Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) και της Accept – LGBTI Cyprus”

Related Posts