ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ – 1η Δεκεμβρίου

Οι φυλακισμένοι καλούν σε ειρηνική πορεία οικογένειες συγγενείς και φίλους την 1 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 11:00πμ. Η απόφαση να δοθεί προεδρική χάρη με διαχωρισμό των Φυλακισμένων σε κατηγορίες και ο αποκλεισμός κάποιων εξ αυτών με μοναδικό γνώμονα το αδίκημα που έχουν διαπράξει και καταδικαστεί (πχ ναρκωτικά ή σεξουαλικά αδικήματα) δημιουργεί αναμφισβήτητα μια τεράστια αδικία και...
Read More
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας συμβάλλει στις προσπάθειες για κοινωνική ένταξη των αποφυλακισθέντων με το Σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργασιακή αποκατάσταση τους. Το Σχέδιο αποσκοπεί στη διευκόλυνση και στήριξη των ατόμων στην καταπολέμηση της φτώχιας, του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της παροχής κινήτρων σε εργοδότες για πρόσληψη τους. Για διευκόλυνση των εργοδοτών που θέλουν...
Read More
Σήμερα, 9 Νοεμβρίου, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής επιτροπής στην Βουλή συζητήθηκε η επιμέτρηση χρονικής περιόδου σε κέντρο απεξάρτησης στην ποινή που επιβάλλεται από τα Δικαστήρια. Η πρόταση αφορά την τροποποίηση του άρθρου 12 περί Φυλάκων νόμο για να συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις που δίνονται χάρες από τον Προέδρο της Δημοκρατίας. Δική μας θέση είναι ότι το εν λόγω...
Read More
Τα δικαιώματα των φυλακισμένων είναι ανθρώπινα δικαιώματα
Ενώ γίνονται προσπάθειες για εναρμόνισή διαδικασιών και νομοθεσιών σύμφωνα με συμβάσεις ή/και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών παραδόξως παρατηρούμε πως η φάκελοί των συνανθρώπων μας που περιμένουν εδώ και ένα μήνα την Προεδρική Χάρη θα σταλούν στην αστυνομία για έλεγχο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 71 όπου ξεκάθαρα αναφέρει πως καμία...
Read More