Α΄Εκδοση – Οδηγός Επανένταξης

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε την Α’ Έκδοση του Οδηγού Επανένταξης.

Ο οδηγός προέκυψε έπειτα από τη συμμετοχή του Συνδέσμου στο έργο «PRS20: Address and Reduce Drug Use of Inmates and Ex-inmates through Data Analysis and Intervention Programs». Tο έργο PRS20, στοχεύει στην εκτίμηση των αναγκών τόσο πρώην όσο και νυν κρατουμένων, με την εφαρμογή υπάρχοντων και νέων μέσων, καθώς και στο σχεδιασμό εξατομικευμένων παρεμβάσεων την στήριξη ατόμων με ιστορικό εξάρτησης και την αντιμετώπιση νέων απειλών.

Ο Οδηγός συντάχθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνδέσμου και την επιμέλεια είχε το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις και η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεως Κύπρου. Στην ομάδα που εργάστηκε για να συλλέξει όλες τις πληροφορίες, έλαβαν μέρος και άτομα που βίωσαν τον εγκλεισμό και την απόρριψη προκειμένου να δοθεί μια πιο ουσιαστική χροιά στα όσα αναφέρονται και στις πληροφορίες που παρέχονται.

Σκοπός της δημιουργίας του είναι, η παροχή σημαντικών πληροφοριών και σειράς εργαλείων που δύναται να βοηθήσουν τον εκάστοτε αποφυλακισθέντα κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών, και όχι μόνο, της ελεύθερης του ζωής και προκειμένου να τους στηρίξει όσο καλύτερα μπορεί στο νέο τους ξεκίνημα. Η καταγραφή των οργανισμών και φορέων που φαίνονται στον Οδηγό έγινε λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη την προτεραιότητα των αναγκών που προκύπτουν σε κάποιον αμέσως μετά την αποφυλάκιση του.

Μεταξύ άλλων, ο Οδηγός, περιέχει πληροφορίες για τα κρατικά επιδόματα, έντυπα αιτήσεων κάνει αναφορά στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων, πληροφορίες για στήριξη εξαρτημένων ατόμων, πληροφορίες για φορείς Στέγασης Σίτισης και Ρουχισμού, πληροφορίες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Κέντρα Καθοδήγησης και Πληροφόρησης, Κέντρα Παροχής Βοήθειας και Συμβουλευτικής, Ανοιχτές Τηλεφωνικές Γραμμές και αρκετούς χρήσιμους συνδέσμους.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός εκδίδεται σε δυο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά.

Δείτε εδώ τον οδηγό

A_PRPC_REINTEGRATION GUIDE – 1st edition 2022

A_PRPC_ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ – 1η Έκδοση 2022

Related Posts