ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας συμβάλλει στις προσπάθειες για κοινωνική ένταξη των αποφυλακισθέντων με το Σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργασιακή αποκατάσταση τους.
Το Σχέδιο αποσκοπεί στη διευκόλυνση και στήριξη των ατόμων στην καταπολέμηση της φτώχιας, του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της παροχής κινήτρων σε εργοδότες για πρόσληψη τους.

Για διευκόλυνση των εργοδοτών που θέλουν να συμβάλουν στις προσπάθειες των ατόμων για εργασιακή ένταξη αλλά και άμεσα ενδιαφερόμενων δικαιούχων του Σχεδίου, σας παραθέτουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:

Διαβάστε το επεξηγηματικό κείμενο , από Αλέξανδρο Κληρίδη, Νομικό Σύμβουλο και Αντιπρόσωπο του Συνδέσμου, ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συνδεθείτε με την σελίδα Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων εδώ

Related Posts