Συμβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κύπρου

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2022, ενέκρινε την σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία θα συμμετέχουν διάφοροι φορείς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κοινωνίας των πολιτών, της οποίας θα προεδρεύει ο εκάστοτε Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( Αρ. Απόφασης 93.297).

Ο Σύνδεσμος μας με περηφάνια έχει δεχτεί θέση στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κύπρου μετά από επίσημη πρόσκληση της Επίτροπου Διοικήσεως, την οποία εκπροσώπηση του Συνδέσμου μας στην Επιτροπή έχει αναλάβει ο δικηγόρος μας, κύριος Αλέξανδρος Κληρίδης.

Related Posts