Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για απαλλαγή άμεσης φυλάκισης, ΑΛ. Κληρίδης

Έχοντας αναγνωρίσει τα κακά που δημιουργούνται από ποινές άμεσης φυλάκισης μικρών χρονικών περιόδων κρίθηκε αναγκαίο όπως ετοιμαστεί η εν λόγω πρόταση η οποία συνοπτικά παρουσιάζει δυο διαφορετικές πιθανές νομοθετικές ρυθμίσεις προς επίλυση του πιο πάνω προβλήματος.

Η πρόταση (Α) με πιθανή τροποποίηση του περί της Υφ’ Όρων Αναστολής της Εκτέλεσης Ποινής Φυλακίσεως εις Ορισμένα Περιπτώσεις Νόμο του 1972 (95/1972) με σχετικά άρθρα στα οποία θα απαγορεύουν σε Δικαστήριο να επιβάλει άμεση εκτέλεση ποινής φυλάκισης όταν η ποινή φυλάκισης είναι 6 μήνες και κάτω και ο καταδικασθέντας έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Η πρόταση (Β) με την εισαγωγή νέας νομοθεσίας με τίτλο ο περί Αναγκαστικής Εφαρμογής Κάτ Οικον. Περιορισμού Νόμο του 2020 στην οποία νομοθεσία σε περιπτώσεις και πάλι που άτομο καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 6 μήνες και κάτω και έχει λευκό ποινικό μητρώο, το Δικαστήριο επιβάλλεται όπως διατάξει την εκτέλεση της ποινής αυτής να είναι υπό κάτ. οικον. περιορισμό (house arrest) και με ηλεκτρονική παρακολούθηση του καταδικασθέντα.

Το κείμενο συμπεριλαμβάνει όλα όσα έχουν ληφθεί υπόψη για να υπάρξει η κατάληξη στις δυο προτάσεις και ευελπιστούμε ότι θα είναι η σωστή έναρξη επίλυσης αυτού του διαχρονικού προβλήματος που υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΑΛ. Κληρίδης, Δικηγόρος εκ μέρους
Σύνδεσμος Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και των Αποφυλακισθέντων

Πηγή: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Related Posts