Πρόταση Νομοθετικής Ρύθμισης για Απαλλαγή Άμεσης Φυλάκισης

Την Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2020, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων λάβαμε ενημέρωση ως προς τις αλλαγές και πρόοδο που έχει κάνει το Συμβούλιο Επ΄Αδεια Αποφυλάκισης (parole) από την ημέρα που ανάλαβε (09/19) μέχρι σήμερα. Αίτημα του Συνδέσμου μας , παραμένει και ζητούμε διαφάνεια στις διαδικασίες (δημοσιοποίηση αποφάσεων, σειρά εξέτασης αιτήσεων και ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων). Μόνο έτσι θα μπορούμε να γνωρίζουμε όχι μόνο αν παράγεται έργο αλλά και την ποιότητα του έργου αυτού. Ο Νομικός Σύμβουλος και Αντιπρόσωπος του Συνδέσμου μας, κύριος Αλέξανδρος Κληρίδης, ανέφερε και στην Επιτροπή εκτός της διαφάνειας επιβάλλεται να γίνουν σοβαρές μελέτες και νομοθετικές ρυθμίσεις πρώτα ως προς τον λόγω και τρόπο που πάει κάποιος φυλακή και μετά πως θα φύγει. Σχετική νομοθετική πρόταση δόθηκε προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για σκοπούς συζήτησης και θα σταλεί και προς βουλή για τα περαιτέρω – εδώ

Related Posts