Privacy Policy

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

 • Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει τον τρόπο με τον οποίο ο Σύνδεσμος Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Φυλακισμένων (εφ’ εξής «Σύνδεσμος») και Αποφυλακισθέντων συλλέγει, διαχειρίζεται, διατηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται επισκεπτών/χρηστών/μελών (εφ’ εξής «χρήστες») του ιστότοπου  www.frontline.cy. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για τον ιστότοπο και για τις υπηρεσίες  που προσφέρονται από τον Σύνδεσμο

 διαμέσων υπηρεσιών.

Δεδομένης της φύσης και της έκτασης του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Σύνδεσμος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.frontline.cy στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του

Το www.frontline.cy ακολουθεί απαρέγκλιτα την κυπριακή και ευρωπαϊκή (GDPR) νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

 • ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
 • επικοινωνία με τους χρήστες,
 • επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
 • εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Κατ’ εξαίρεση το  www.frontline.cy

μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

 • έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων,
 • εάν απαιτηθεί από τον νόμο, απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Cookies 

Το www.frontline.cy χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.oxygono.org. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:

 • για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας,
 • για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο του frontline.cy
 • για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία του frontline.cy

Ο χρήστης του  www.frontline.cy μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.frontline.cy, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσωπικές υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login).

Πολιτική τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων

Ο Σύνδεσμος μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί προσωπικές, μη προσωπικές και άλλες πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Για τη βελτίωση υπηρεσιών των εξυπηρετούμενων – Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες μας βοηθούν να ανταποκριθούμε στα αιτήματα εξυπηρέτησης των ατόμων και στις ανάγκες στήριξης  πιο αποτελεσματικά.
 2. Για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας – Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια που παρέχουν οι χρήστες για να βελτιώσουμε  τις υπηρεσίες μας.
 3. Για να αναπτύξουμε  τους στόχους μας ως Οργανισμός αφιερωμένος στη υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων φυλακισμένων και αποφυλακισθέντων, οι πληροφορίες που κοινοποιούνται  ενδέχεται να διαδίδονται μέσω του εσωτερικού μας δικτύου.
 4. Για να λαμβάνεται ενημερωτικό υλικό

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή / και άλλα αιτήματα.

Πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων

Όλα τα άτομα των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορούν να συμβουλευτούν τα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διορθώσουν ή, εάν έχουν βάσιμους λόγους να το ζητήσουν, να τα διαγράψουν. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αποστείλουν επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση ή να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@frontline.cy

Κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων

Δεν πουλάμε, ανταλλάσσουμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά στοιχεία χρηστών σε άλλους. Ενδέχεται να κοινοποιούμε γενικές συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες που δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με επισκέπτες και χρήστες με επίσημους και  αξιόπιστους συνεργάτες για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών με επίσημους συνδεδεμένους συνεργάτες μόνο σε περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο και μόνο όταν αυτό υποστηρίζει την αποστολή του οργανισμού. Σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιούνται προσωπικές πληροφορίες ταυτότητας για εμπορικούς σκοπούς.

Έρευνες

Για τη συμμετοχή των χρηστών/επισκεπτών σε έρευνες  που διενεργούνται από το www.frontline.cy ή/και επίσημους και  αξιόπιστους συνεργάτες δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Οι απαντήσεις του χρήστη καταγράφονται αποκλειστικά για την διεξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων ή/και συμπερασμάτων πάνω σε ορισμένο ζήτημα που αναφέρεται στην ερεύνα.

Ψηφοφορίες

Για τη συμμετοχή των χρηστών/επισκεπτών σε ψηφοφορία που διενεργείται από το www.frontline.cy δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα.

«Δεσμοί» (Links) προς άλλα sites

Το www.frontline.cy  περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.frontline.cy για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του www.frontline.cy. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του www.frontline.cy (server, data base, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.oxygono.org υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Ο Σύνδεσμος έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση αλλαγών στην πολιτική απορρήτου η ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας θα εμφανίζεται αναθεωρημένη. Οι χρήστες αυτής της σελίδας θα πρέπει  να ελέγχουν συχνά την πολιτική απορρήτου για  τυχόν αλλαγές ώστε να παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Οι χρήστες του www.frontline.cy  αναγνωρίζουν την ότι είναι δική τους ευθύνη να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα αυτήν την πολιτική απορρήτου και να ενημερώνονται για τυχών αλλαγές.

Αποδοχή αυτών των όρων από τους χρήστες

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται αυτήν την πολιτική. Σε περίπτωση που  ο χρήστης  δεν συμφωνεί με την πολιτική, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπό του Συνδέσμου. Σε περίπτωση καταχώρισης αλλαγών στον ιστότοπο μας η  συνεχιζόμενη χρήση από τους χρήστες θα θεωρείται ως αποδοχή των αλλαγών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, τις πρακτικές και τον τρόπο  διαχείρισης του ιστότοπου ή τις σχέσεις σας με αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας στη πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@frontline.cy

Σύνδεσμος Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων