Τα δικαιώματα των φυλακισμένων είναι ανθρώπινα δικαιώματα

Τα δικαιώματα των φυλακισμένων είναι ανθρώπινα δικαιώματα

Ενώ γίνονται προσπάθειες για εναρμόνισή διαδικασιών και νομοθεσιών σύμφωνα με συμβάσεις ή/και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών παραδόξως παρατηρούμε πως η φάκελοί των συνανθρώπων μας που περιμένουν εδώ και ένα μήνα την Προεδρική Χάρη θα σταλούν στην αστυνομία για έλεγχο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 71 όπου ξεκάθαρα αναφέρει πως καμία ανάμιξη πρέπει να έχει η αστυνομία και ο στρατός σε θέματα που αφορούν φυλακισμένους.

Εκτός αυτού ,μέσω της πράξης αυτής, αποδεικνύεται πως όχι απλά δεν αντιλαμβάνεστε τη κοινωνική επανένταξη ως έννοια αλλά ούτε ως ορισμό και ενισχύετε τις πιθανότητες υποτροπής και την ενασχόληση των ατόμων με παράνομες πράξεις.

Και τέλος διερωτόμαστε προς τί οι ανακοινώσεις άνευ ουσίας, τα σχέδια επανένταξης και οι επιχορηγήσεις?

Prisons shall be the responsibility of public authorities separate from military, police or criminal investigation services.

‘This rule requires prisons to be under the responsibility of public authorities, separate from military, police or criminal investigation services. Prisons are places that should be placed under the control of the civil power. Imprisonment is part of the criminal justice process and in democratic societies people are sent to prison by independent judges. The administration of prisons should not be directly in the hands of any police or military power. Working in prison should be respected as a specialism in its own right.

In some countries the head of the prison administration is a serving member of the armed forces who has been seconded or sent for a limited time to the prison administration to carry out that role. Where this is the case, this person shall be acting in a civilian capacity as head of the prison administration.

It is important that there should be a clear organisational separation between the police and the prison administrations. In most European countries the administration of the police comes under the ministry of the interior while the administration of prisons comes under the ministry of justice. The Committee of Ministers of the Council of Europe has recommended that “there shall be a clear distinction between the role of the police and the prosecution, the judiciary and the correctional system.” (Recommendation Rec(2001)10 of the Committee of Ministers, the European Code of Police Ethics)’.

Πηγή: COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS
Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules2 (Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006 at the 952nd meeting of the Ministers’ Deputies, – with amendments adopted by the Committee of Ministers on … 2019) pages 64-65

Σύνδεσμος Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Φυλακισθέντων και Αποφυλακισθέντων

Related Posts