Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου

Ο Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου ετοιμάστηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων & Αποφυλακισθέντων, και ειδικότερα με τον κ. Αλέξανδρο Κληρίδη, ο οποίος είχε συλλάβει την Ιδέα ετοιμασίας του Οδηγού και συνέβαλε τα μέγιστα στην ετοιμασία και συγγραφή του.

Ο Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και τους εν ισχύ κανονισμούς καθώς επίσης της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω της επαφής με άτομα που παρέμειναν υπό κράτηση, είτε ως υπόδικοι είτε ως κατάδικοι στις Κεντρικές Φυλακές και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες και τις απόψεις της Διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών οι οποίες είχαν ζητηθεί.

Αποσκοπεί, δε, στην ενημέρωση των νεοεισερχόμενων κρατουμένων, σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τους κανόνες ασφαλούς παραμονής μέσα στη φυλακή. Είναι γραμμένος σε απλή και κατανοητή γλώσσα και αποσκοπεί στην, κατά το δυνατόν, πληρέστερη ενημέρωση των νεοεισερχομένων κρατουμένων για να είναι όσο είναι δυνατόν πιο προετοιμασμένοι και κατατοπισμένοι αναφορικά με τους κανόνες και τις συνθήκες που επικρατούν εντός των Κεντρικών Φυλακών.

GUIDE OF PRISONERS FIRTS CONTACT_ENGLISH

GUIDE OF PRISONERS FIRTS CONTACT_GREEK

Related Posts